Wat we doen

Van Waateringe Notariaat biedt juridische dienstverlening aan ondernemers, familiebedrijven en (grensoverschrijdende) ondernemingen. Onze cliënten zijn start ups, kleine en middelgrote (MKB) ondernemingen alsook grotere en internationaal opererende organisaties.

Enkele aspecten van onze dienstverlening:

 • oprichten van vennootschappen, stichtingen en coöperaties en de wijziging van de statuten daarvan;
 • uitgifte en levering van aandelen;
 • begeleiden van overnames;
 • opzetten van juridische structuren;
 • begeleiden van (grensoverschrijdende) herstructureringen, fusies en splitsingen;
 • begeleiden van (her)financieringen met het vestigen van zekerheidsrechten;
 • adviseren op het gebied van corporate governance;
 • adviseren met betrekking tot werknemersparticipaties;
 • opstellen van aandeelhouders-, participatieovereenkomsten en vennootschapsrechtelijke contracten;
 • verlenen van corporate services en bijkomende legalisatie werkzaamheden;
 • vermogensplanning en herstructurering van (particulier) vermogen ten behoeve van DGA’s en ondernemers;
 • oprichten van stichting administratiekantoren en certificering van vermogen;
 • adviseren op het gebied van continuïteit van de onderneming en bedrijfsopvolging;
 • opstellen van huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en levenstestamenten.